Eğitimler

Enerjistler için Psikoloji Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI
Enerji çalışması yapanların ve enerji/psikoloji konularıyla ilgilenenlerin;

  • Danışanlarının/kendilerinin yaşam öykülerini daha iyi anlamaları,
  • İnsan davranışı ve zihinsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Üzerinde çalışacakları “sıcak noktaları” kolayca tespit edebilmeleri için gerekli ipuçlarını içeren bir eğitim olacaktır.
EĞİTİM KATILIMCI PROFİLİ
Enerjiyle çalışan ve/veya insan davranışını daha iyi anlamak isteyen herkes katılabilir
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Lebriz Canpoyraz/ Psikolog – AMT/GoE EFT Master

 

1. Bölüm: Danışandan Öykü Alma ve Bağlanma Stilleri

  • Öykü alma
  • Bağlanma

Çocukluk yıllarında anne ile ilişki kurma biçimi gelecekteki ilişki kurma biçimini gösterir. Danışanın öyküsünde veya anılarında yakalayacağımız bağlanma türü, sorunun kökenine inmemizi kolaylaştıracak ve şifa yolunda bize önemli ipuçları verecektir.

Güvenli / Kayıtsız / Saplantılı / Korkulu-kaygılı Bağlanma şekilleri

 2. Bölüm: Duygularla Çalışma

  • Öğrenme

Ruhsal rahatsızlıkların duygusal nedenlerine inerken, olumsuz kabul ettiğimiz korku, kaygı ve bunlarla ilgili rahatsızlıkların büyük bir kısmı Öğrenme ile ilişkilidir. Korku duyduğumuz uyaranlar ile yaptığımız eşleştirmeler bazen anlamsız olsa da kökenini hatırlamakta zorlanırız ve kaygı duymaya devam ederiz. EFT yaparken anılara indiğimizde Öğrenme türlerini bilmemiz hem sorunun nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamızı sağlar hem de duyguları pozitife çevirme aşamasında bize büyük yardımda bulunur.

Klasik Koşullanma / Edimsel Koşullanma / İki Basamaklı Öğrenme / Sosyal Öğrenme / Bilişsel Öğrenme

  • Şemalar (Temel İnançlar)

Çocuklukta ve sonrasında gelişimimiz aşamasında oluşturduğumuz inançlar hayatımızı sürdürmemizde bize yardımcı olur. Ancak bazı inançlarımız bunları tetikleyen olaylarla karşılaştığımızda olumsuz duygulara neden olur ve bizi çıkmaza sokar. Bu bölümde hepimizde derinlerde yatan temel inançların neler olduğunu görecek ve duyguları pozitife çevirmede bu inançları bilmemizin bize nasıl yardımcı olduğunu keşfedeceğiz.

 3. Bölüm: Hastalıkları Tanıma

Danışanımız rahatsızlığı için daha önce başka terapiler almış ve kendisine hastalık tanısı konmuş olabilir. Veya ilk kez bize geliyor olabilir. Rahatsızlığın ne olduğunu tanıyabilmemiz ve nasıl oluştuğunu anlamamız danışana yardımcı olabilmemizin birinci koşuludur. Bu bölümde en sık karşılaştığımız aşağıdaki rahatsızlıkları tanıyacağız:

Depresyon, Anksiyeteye bağlı hastalıklar: Panik Bozukluk / Obsesif Kompulsif Bozukluk / Fobiler / Travma Sonrası Stres Bozukluğu / Sosyal Fobi / Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 4. Bölüm: Dirençler ve Savunma Mekanizmaları

Savunma mekanizmaları aslında, hayatımızda yaşadığımız zorlu dönemlerde hayata devam etmemizi sağlayan dostlarımızdır. Ama bir noktada bize artık hizmet olurlar çünkü çıkmazda hissederiz ve bazı savunma türlerimiz bu çıkmazları destekler niteliktedir. Eğitimin bu bölümü temel savunma mekanizmalarını tanımamızı sağlayan bilgileri içermektedir.

 

30 Ekim  2016 Pazar

21 Ocak 2017 Cumartesi

Gülcan Arpacıoğlu Eğitim Merkezi

550 TL + KDV

Kayıt : energyturkeyinfo@gmail.com